Математичні методи штучного інтелекту. Програми навчальних дисциплін 2019-2022 рр.

Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

ННД НАЗВА [автор] 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
Обов'язкові дисципліни
ННД.01 Професійна та корпоративна етика [Рогожа М.М.] link
ННД.02 Глибоке навчання [Радивоненко О.С., Терещенко Я.В.] link
ННД.03 Обробка природної мови [Тарануха В.Ю.] link
ННД.04 Інформаційна безпека [Олійник А.С.] link
ННД.05 Штучний інтелект: принципи та методи [Марченко О.О.] link
ННД.06 Машинне навчання [Тарануха В.Ю.] link
ННД.07 Кластеризація та класифікація інформації [Трохимчук Р.М.] link
ННД.08 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності [Носік Ю.В., Чайка Я.М.] link
ННД.09 Математичні методи комп'ютерного зору [Терещенко В.М.] link
ННД.10 Розподiленi системи обробки інформації [Глибовець М.М.] link
ННД.11 Виробнича практика з відривом від навчання link
ННД.12 Підготовка випускної кваліфікаційної роботи link
ННД.14 Виробнича практика без відриву від навчання link link link
ННД.15 Актуальні проблеми Data Mining [Криволап А.В.] link
ННД.16 Логіка та Автоматизоване мислення [Нікітченко М.С.] link
Блок дисциплін "Машинне навчання"
ДВС.1.01 Навчання з підкріпленням [Радивоненко О.С., Терещенко Я.В.] link
ДВС.1.02 Згорткові нейронні мережі для візуального розпізнавання [Бобиль Б.В.] link
ДВС.1.03 Генетичні алгоритми [Глибовець М.М.] link
ДВС.1.04 Мультиагентні системи [Пашко А.О.] link
Блок дисциплін "Аналіз даних"
ДВС.2.01 Безпека даних у машинному навчанні [Олійник А.С.] link
ДВС.2.02 Статистичні методи аналізу даних [Розора І.В.] link
ДВС.2.03 Теорія ігор [Мащенко С.О.] link
ДВС.2.04 Математичні методи побудови DataSet [Розора І.В.] link
Вибірковий перелік 1
ДВС.3.01.01 Елементи оптимального керування [Крак Ю.В.] link
ДВС.3.01.02 Інтелектуальні технології [Федорус О.М.] link
ДВС.3.01.03 Методи опуклої оптимізації [Стецюк П.І.] link
ДВС.3.01.04 Актуальні питання наукових обчислень [Ляшко С.І.] link
Вибірковий перелік 2
ДВС.3.02.01 Інтелектуальні бізнес-системи [Заславський В.А.] link
ДВС.3.02.02 Інформаційне моделювання систем [Зубенко В.В.] link
ДВС.3.02.03 Бізнес-аналітика [Панченко Т.В.] link
ДВС.3.02.04 Квантова кібернетика [Завадський І.О.] link